tempik.nab.su
Tempik adalah benda yang berbau tak sedap dan rasanya enak,benda ini hanya dimiliki oleh seorang wanita